arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Alle ballen in de lucht: van de wetenschap naar de praktijk… en weer terug

De psycholoog-specialist heeft het druk, veel kinderen zijn te druk en de jeugdGGZ staat behoorlijk onder druk. Kortom: druk, druk, druk. De laatste jaren is er een toename van psychische problematiek en van het zorggebruik onder jeugdigen. De kennis en expertise van klinisch (neuro)psychologen is onontbeerlijk voor doeltreffende jeugdhulpverlening en passend onderwijs. Of het nu gaat om ernstige psychische problemen en hersenaandoeningen, of om het voorkómen van het vastlopen in de maatschappij, een betere kruisbestuiving tussen de wetenschap en de klinische praktijk is noodzakelijk. Dit klinkt logisch en verstandig, maar hoe doe je dat als psycholoog-specialist? In haar lezing zal Dorine ingaan op de inhoud van het brede takenpakket van de KP-KNP en neemt zij je mee op haar pad als bijzonder hoogleraar klinische kinderneuropsychologie, de leerstoel die april 2022 is ingesteld door Stichting WKK. Zij zal stilstaan bij het belang van preventie en resultaten presenteren van een preventieproject dat tot doel heeft ernstig psychische problemen en schooluitval te voorkomen. In dit onderzoek worden methodes ontwikkeld en getoetst om jonge kinderen te leren hun denken, doen en emoties beter te reguleren. Leerkrachten krijgen handvatten voor de ondersteuning van zelfregulatie- en executieve vaardigheden van hun leerlingen. De resultaten van fase 1 van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen, maar het is niet realistisch om te denken dat specialistische zorg niet meer nodig is. Aan de hand van casuïstiek geeft Dorine een inkijkje in de dagelijkse praktijk van de klinisch neuropsycholoog in de specialistische jeugdGGZ. Hierbij komt ook de meerwaarde van transdiagnostisch werken aan bod.

20230906-296-INTERNETFILE

Biografie

Prof. dr. Dorine Slaats-Willemse is klinisch neuropsycholoog, directeur behandelzaken van Denkkracht, en senior-onderzoeker en praktijkopleider KNP bij Karakter. Sinds april 2022 is zij bijzonder hoogleraar klinische kinderneuropsychologie aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze leerstoel is ingesteld door de Stichting WKK in samenspraak met het NIP. Dorine is gespecialiseerd in de neuropsychologische diagnostiek en behandeling van kinderen met complexe ontwikkelingsstoornissen op het snijvlak van psychiatrie, neurologie en kindergeneeskunde. Haar specifieke interesse en focus in het wetenschappelijk onderzoek liggen op het gebied van aandacht- en executieve functies, ook in relatie tot preventie van ernstige psychische problemen en schooluitval. Dorine is medeauteur van de COTAPP-een digitale test voor aandacht, informatieverwerking en executieve functies. In 2024 verschijnt het casusboek Klinische kinderneuropsychologie waarvan Dorine één van de hoofdredacteuren is.