arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Specialistische diagnostiek op het scherpst van de snede

Specialistische diagnostiek op het scherpst van de snede

De context waarin psycholoog – specialisten diagnostiek verrichten is aan het veranderen. De prevalentie van psychische stoornissen neemt toe en er zijn minder professionals beschikbaar in de zorg. De gemeenschappelijke taal die de DSM bood is niet langer leidend en traditionele zorgprogramma’s maken plaats voor herstelgerichte netwerkinterventies in samenwerking met het sociale domein. Sociale media zijn soms helpend in ons vak en dan weer belemmerend. Veel technologische ontwikkelingen zijn ondersteunend maar er blijven ook onzekerheden.
In deze lezing zal worden stilgestaan bij de verschillende ontwikkelingen binnen het vakgebied van de psychodiagnostiek, de dilemma’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen en de wijze waarop we ons als specialist daartoe kunnen, willen (of moeten?) verhouden.

 

Paul

Biografie

Prof. dr. Paul van der Heijden is als klinisch psycholoog, senior wetenschappelijk onderzoeker en opleider werkzaam bij Reinier van Arkel in ’s-Hertogenbosch, waar hij vooral met adolescenten en jong volwassenen werkt. Hij is waarnemend hoofdopleider voor de opleiding tot klinisch psycholoog specialist bij de Stichting Postdoctorale Opleidingen in Nijmegen en hoofddocent psychodiagnostiek voor dezelfde opleiding bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn onderzoek is vooral gericht op de diagnostiek van persoonlijkheid en psychopathologie en de diagnostische besluitvorming.