arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Vergeet jezelf niet! Mentale gezondheid van zorgprofessionals als fundament voor toekomstbestendige zorg!

Dr. Anneloes van den Broek

Samenvatting presentatie - Vergeet jezelf niet!

De toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg is een uitdaging welke zich richt op vier doelen: de ‘Quadruple Aim’. Deze doelen betreffen: het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg, het verbeteren van de patiëntervaring, het verlagen van de zorgkosten en het vergroten van het werkplezier van zorgprofessionals. Zorgprofessionals spelen een grote rol bij het realiseren van de eerste drie doelen. De druk op de zorg en de schaarse capaciteit dwingen ons om zorgvuldig om te gaan met dit menselijk kapitaal. Goed functionerende professionals zijn immers de ruggengraat van een goed functionerend gezondheidszorgsysteem. De resultaten van onderzoeken in de DFY-study gedurende en na de COVID-19 pandemie maakten ons meer bewust van het belang van mentale gezondheid van zorgprofessionals in Nederland en wereldwijd. Onze mentale gezondheid als zorgprofessional is een cruciale basis voor continuïteit en kwaliteit van zorg. Door het capaciteitstekort, de groeiende vraag naar geestelijke gezondheidszorg en veroudering  zal de belasting van professionals in de geestelijke gezondheidszorg de komende jaren blijven toenemen. Om die reden zou de bevordering van de eigen mentale gezondheid, veerkracht en positionering, zo vroeg mogelijk opgenomen moeten worden in de (postmaster) opleidingen geestelijke gezondheidszorg. Om het enthousiasme voor het werken in de geestelijke gezondheidszorg te vergroten en te behouden, moet ook veerkracht gestimuleerd worden om medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen. In het behoud van de mentale gezondheid, ligt tevens een nadrukkelijke rol voor de werkgever, waarbij psychische gezondheid frequent wordt gemonitord en waar nodig wordt ingegrepen. Dit realiseert duurzame inzetbaarheid, wederzijds vertrouwen en loyaliteit naar werken in de gezondheidszorg. Goede besluitvorming en investeringen op diverse niveaus zijn nodig om professionals in de geestelijke gezondheidszorg mentaal gezond, veerkrachtig en enthousiast te houden over het werken in de geestelijke gezondheidszorg. Wie draagt er zorg voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals en hoe positioneren we ons hierin? En met alle petten die we op hebben en verantwoordelijkheden die we dragen: vergeet jezelf niet, als je voor een ander zorgt!

 

11-van_den_Broek-Anneloes

Biografie

Dr. A.H.S. (Anneloes) van den Broek, MHA is als Klinisch psycholoog-psychotherapeut, P-opleider en senior wetenschapper werkzaam bij GGz Breburg. Tevens is zij verbonden aan Tranzo, Tilburg University en verantwoordelijk voor de onderzoekslijn Veerkracht, Mentale gezondheid en positionering van zorgprofessionals – Don’t Forget Yourself (DFY-study). Landelijk is zij bestuurlijk actief bij het LPO (Landelijk P-opleiders Overleg), de FGzPt en betrokken bij pAPV (programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen) in de projectgroep Governance en Samenwerking. Haar loopbaan kleurt zich door een combinatie van cliëntenzorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en bestuurlijke activiteiten, hetgeen weerspiegeld wordt in onderstaande publicaties.
Recenter publicaties:
van den Broek A, de Vroege L. Don’t Postpone! Mental Health of Healthcare Professionals Needs Attention!. Explor Res Hypothesis Med. Published online: Dec 28, 2023. www.xiahepublishing.com/2472-0712/ERHM-2023-00006

De Jong J, Puertas AB, Rook M, Wisman, A., Mooren, R., Benavente, R., Van den Broek, A., (2023). Strengthening the Relationship; A Digital and Educational Exchange Between Portuguese and Dutch Mental Health Care Associations. Japan Journal of Research.;4(8):1-5. DOI: 10.33425/2690-8077.1092

Van den Broek, A. (2023). Future-proof changes in Dutch healthcare: Impact on the Governance of the Postgraduate Psychology training. Open Journal of Social Sciences, 11, 73-84.
doi.org/10.4236/jss.2023.1110005

Van den Broek, A., Metz, M., Bongers, I., (2023). More than intention
Towards better collaboration within mental healthcare. Researchoutreach, Health & Medicine (136):44-47. researchoutreach.org/articles/more-intention-better-collaboration-mental-healthcare/

Van den Broek A. (2024). Human resource management (HRM) and performance: Balancing between optimization of organizational performance and well-being of (healthcare) employees. Journal of Infrastructure, Policy and Development. 8(1): 2812. doi.org/10.24294/jipd.v8i1.2812

Van den Broek, A., De Vroege, L., Metz, M., Gribling, G., De Ridder, A., Van Eerd, J., (2022). Aanpassing aan veranderende zorgbehoefte in de ggz: mentale gezondheidscentra. Tijdschrift voor Psychiatrie; 64(2):101-107.